de specialist in postmortale zorg

"Iedereen heeft recht op een waardig afscheid"


Diensten / behandelingen 

Onderstaand ziet u de diensten die Ruward Postmortale Zorg aanbied.

Voor alle behandeling geld dat wij deze uitvoeren pas na schriftelijke of mondelinge toestemming van de nabestaanden. Dit kan ook via de uitvaartverzorger. Dit houd in dat er een formulier ondertekend dient te worden waarop aan staat welke behandeling er uitgevoerd wordt, eveneens als de naam en geboorte datum van de overledene, en de naam en handtekening van diegene die toestemming heeft gegeven. De uitvaartondernemer kan deze ook tekenen in op dracht van de nabestaanden.

Wanneer kunnen wij starten met de gewenste behandeling?
Pas nadat de schouw arts is geweest en een natuurlijke dood heeft vast gesteld kunnen wij starten met de gewenste behandelingen.
Indien de schouw arts concludeert dat het gaat om een " niet natuurlijk overlijden" gaat zal er nader onderzoek verricht worden door bijvoorbeeld politie en justitie. Tijdens deze onderzoeken mogen wij geen handelingen aan het lichaam verrichten. Niet eerder dan dat de officier van Justitie het lichaam vrij geeft.

Wordt er obductie gedaan bij de overledene dan kunnen wij na de obductie starten met de gewenste behandelingen.

Indien de overledene donor is kunnen wij starten met de gewenste handelingen nadat het NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting) dit aangeeft. Voor meer informatie over donor en transplantatie kijkt u op de website van donorregister of van de NTS.

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn