de specialist in postmortale zorg

"Iedereen heeft recht op een waardig afscheid"

Over Ruward Postmortale Zorg

Ruward Postmortale Zorg bestaat uit een team met jaren lange ervaring in elke vorm van overledene zorg, zowel anatomisch als huid en haarverzorging. Het team bestaat uit gedreven en betrokken deskundigen welke in de medische zorg, palliatieve zorg of uitvaartzorg werkzaam zijn of zijn geweest. Door deze ervaring zijn wij bekend met de protocollen, handelingen en met de "Wet op de lijkbezorging BWBR0005009" Daarnaast beschikken wij over de kennis, technieken en middelen om een waardig opbaren en afscheid mogelijk te maken. 

Wij hechten waarde aan de wensen van de overledene en nabestaande. Door onze gedrevenheid zetten wij ons volledig in om de wensen van de overledene of nabestaande te kunnen verwezenlijken. Uiteraard doen wij dit in overleg met de nabestaanden, al dan niet via de uitvaartverzorger. Wij vragen altijd toestemming van de nabestaanden. Dit kan rechtstreek of via de uitvaartverzorger.

Door de faciliteiten, waarover R.P.Z. beschikt, is er heel veel mogelijk. Wat de mogelijkheden zijn leest u door hier te klikken.


Het team;

Het team van Ruward Postmortale Zorg bestaat uit de volgende deskundigen;

  • Klinisch deskundige; voor het uitvoeren van Abdomen drainage (buikpunctie), holte behandeling, complexe wondverzorging etc.
  • Reconstructie deskundige; voor het reconstrueren van gezicht en schedel na bijvoorbeeld ongevallen of misdrijven.
  • Huid en haar deskundige; het camoufleren van lichtere wonden, cosmetica en haarverzorging
  • Lichaamsverzorgings deskundige; het wassen en verzorgen van de overledene.


Daarnaast is een ieder ervaren in het verzorgen en kleden van overledenen.

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn