"Iedereen heeft recht op een waardig afscheid"


Specialistische Postmortale zorg 


Wij zijn van mening dat er te snel en te vaak wordt besloten om de kist noodgedwongen eerder te sluiten, dan op de dag van de uitvaart, omdat de overledene niet meer toonbaar zou zijn. In de meeste gevallen had dit voorkomen kunnen worden door de juiste zorg of behandelingen uit te voeren, of om deze alsnog uit te voeren.
Afscheid nemen kost tijd, en die tijd is kostbaar. Waarom dan de kist eerder sluiten, waardoor er nog eerder afscheid genomen moet worden? Terwijl dit misschien helemaal niet nodig is door de juiste behandeling(en) uit te voeren.
Er zijn vele mogelijkheden betreffende postmortale zorg. Helaas zijn deze mogelijkheden nog erg onbekend. Ook niet alle uitvaartondernemers zijn op de hoogte van de mogelijkheden.

U als echtgenoot of echtgenote, broer of zus, vader of moeder, zoon of dochter van de overledene neemt die beslissing of uw dierbare wel of niet toonbaar is. Misschien krijgt u een advies van de uitvaartverzorger, maar u neemt die beslissing. Vraag R.P.Z. wat de mogelijkheden bij uw dierbare zijn om waardig afscheid te kunnen nemen tot en met de dag van de uitvaart.

Onderstaand ziet u de specialistische diensten die Ruward Postmortale Zorg aanbied.

Voor alle behandeling geld dat wij deze uitvoeren pas na schriftelijke of mondelinge toestemming van de nabestaanden. Dit kan ook via de uitvaartverzorger. Dit houd in dat er een formulier ondertekend dient te worden waarop aan staat welke behandeling er uitgevoerd wordt, eveneens als de naam en geboorte datum van de overledene, en de naam en handtekening van diegene die toestemming heeft gegeven. De uitvaartondernemer kan deze ook tekenen in op dracht van de nabestaanden.

Wanneer kunnen wij starten met de gewenste behandeling?
Pas nadat de schouw arts is geweest en een natuurlijke dood heeft vast gesteld kunnen wij starten met de gewenste behandelingen.
Indien de schouw arts concludeert dat het gaat om een " niet natuurlijk overlijden" gaat zal er nader onderzoek verricht worden door bijvoorbeeld politie en justitie. Tijdens deze onderzoeken mogen wij geen handelingen aan het lichaam verrichten. Niet eerder dan dat de officier van Justitie het lichaam vrij geeft.

Wordt er obductie gedaan bij de overledene dan kunnen wij na de obductie starten met de gewenste behandelingen.

Indien de overledene donor is kunnen wij starten met de gewenste handelingen nadat het NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting) dit aangeeft. Voor meer informatie over donor en transplantatie kijkt u op de website van donorregister of van de NTS.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn